Bacula.pl

- rozwiązanie kopii zapasowych dla wymagających
Kategorie: WSZYSTKIE Newsy Artykuły Blog

Bacularis - interfejs web dla Bacula

20 kwiecień 2024, autor: Marcin Haba (gani)

news

W artykule dowiesz się o zaawansowanym interfejsie web Bacula o nazwie Bacularis.

W grudniu 2021 roku pojawił się nowy interfejs web dla Bacula. Nazywa się Bacularis i został założony przez twórcę interfejsu Baculum jako jego fork. Głównym celem Projektu Bacularis jest dostarczenie łatwo instalowalnego i konfigurwalnego środowiska do całościowego zarządzania, konfigurowania i monitorowania infrastruktury kopii zapasowych Bacula.

To kompletne rozwiązanie do pracy z lokalnymi i zdalnymi hostami, na których pracują komponenty Bacula (Director, Storage, File Daemon). Jest to projekt w pełni wolny i otwartoźródłowy wydawany na licencji AGPLv3. Tak samo jak Baculum, składa się z dwóch warstw: API i Web, z tym, że została zupełnie przeorganizowana architektura wewnętrzna aplikacji i teraz zarówno API i Web działają jako jedna aplikacja. Po instalacji w początkowym konfiguratorze jest możliwość wybrania, ktore komponenty mają zostać aktywowane w bieżącej instancji Bacularisa, czy ma to być host API, Web czy obydwa.

Bacularis może być instalowany przy pomocy pakietów binarnych deb i rpm dla popularnych dystrybucji Linux, poprzez PHP Composer, poprzez obrazy kontenerów Docker oraz może być instalowany manualnie bezpośrednio z użyciem archiwów źródłowych z plikami Bacularis.

Jeżeli Bacularis ma pracować również ze zdalnymi hostami Bacula, konfigurować je, restartować i zarządzać, to w tym celu potrzebne jest zainstalowanie Bacularisa na tych hostach i podłączenie ich do głównej instancji interfejsu web.

Niezwykle istotną funkcją przy rozszerzaniu środowiska Bacula o nowe komponenty Bacula i Bacularis jest funkcja instalacji i konfiguracji zdalnej (tzw. deployment) bezpośrednio z głównego interfejsu web Bacularis. Dzięki temu możliwe jest instalowanie Bacularis API, a następnie komponentów Bacula (szczególnie nowych klientów i magazynów danych) z jednego miejsca. Co więcej, po instalacji komponenty zostają automatycznie podłączone do Bacula Directora. Dodatkowo można jest aktualizować, a także usuwać z poziomu interfejsu web Bacularis.

Od czasu powstania, do Bacularisa zostało przygotowanych wiele funkcji, które ułatwiają codzienną pracę z Bacula. Na szczególne wymienienie zasługuje na pewno zaawansowane wsparcie dla wielu użytkowników, włączając użytkowników lokalnych, LDAP czy też innych zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu RBAC (role-based access control) użytkownicy przypisywani są do jednej lub wielu ról. Te z kolei mogą definiować jakie części i strony interfejsu web powinny być dostępne dla jakich użytkowników (np. tylko restore, backup i restore, administracja storage...itd.). Użytkownicy są też przypisywani do hostów API, a te mogą być łączone w grupy hostów. Użytkownikom można przypisywać określone zasoby Bacula, np. dla danego użytkownika będzie dostępne tylko zadanie A, a dla drugiego tylko B. Pełną listę funkcji Bacularisa można znaleźć w dokumentacji interfejsu.

Po więcej szczegółów na temat Bacularis zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony projektu: https://bacularis.app.

 Bacularis Bacula web interface


Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka Zezwól na wszystkie (więcej informacji)