Bacula.pl

- rozwiązanie kopii zapasowych dla wymagających
Kategorie: WSZYSTKIE Newsy Artykuły Blog

Co dzieje się podczas backupu

19 wrzesień 2009, autor: Marcin Haba (gani),

news

Przedstawienie schematu przepływu informacji podczas backupu czyli pierwsze spojrzenie na  backup "od kuchni".

W codziennej pracy z oprogramowaniem Bacula, pomocna może okazać się znajomość zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami oraz wzajemnej ich interakcji. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć procesy zachodzące podczas wydawania komend w konsoli Baculi.

Poniższy schemat w uproszczeniu przedstawia proces backupu wraz z oznaczeniem przepływu informacji.

Co dzieje się podczas backupu

Odpowiada temu algorytm:

  1. Użytkownik w konsoli Baculi wydaje komendę do uruchomienia backupu.
  2. Komenda zostaje wysłana do Zarządcy (Director).
  3. Zarządca łączy się z Klientem (File Daemon) i przekazuje mu informacje o backupie.
  4. Klient odczytuje dane wyznaczone do zarchiwizowania i jednocześnie przekazuje je do Daemona magazynowania (Storage Daemon).
  5. Daemon magazynowania zapisuje dane na nośniku urządzenia wyznaczonego do backupu i jednocześnie wysyła informacje o zapisywanych danych do Zarządcy.
  6. Zarządca dodaje do bazy danych (Catalog) rekordy z  informacjami o zapisanych danych  oraz statusie backupu.

opracowano na podstawie Bacula User's Manual


Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania). Akceptuję ciasteczka z Bacula.pl (więcej informacji)