Bacula.pl

- rozwiązanie kopii zapasowych dla wymagających
Kategorie: WSZYSTKIE Newsy Artykuły Blog

Szczegółowe informacje o plikach backupu

16 marzec 2011, autor: Marcin Haba (gani)

news

Wśród danych składowanych w bazie danych Bacula można znaleźć tajemniczą kolumnę LStat zawierającą swego rodzaju hash odpowiadający rekordom każdego zapisanego na woluminie pliku. Artykuł zawiera informacje o tym, jak odczytać ten zakodowany ciąg znaków oraz co on zawiera.

Wstęp

Całkiem niedawno dołączyłem się do dyskusji na grupie dyskusyjnej bacula-users na temat próby odczytania rozmiaru plików zapisanych w backupie. O ile odczytanie rozmiarów plików, które dopiero mają zostać zapisane na woluminy, nie wydaje się trudne (komenda estimate [więcej]), o tyle odczytanie rozmiarów plików już zapisanych na woluminach może okazać się kłopotliwe. Informacje o rozmiarze takich plików oraz o wiele więcej można znaleźć w tajemniczej kolumnie tabeli File o nazwie LStat. Pokusiłem się o rozkodowanie ciągu znaków z rekordów LStat.

Komenda stat

Do zrozumienia wartości LStat z bazy danych Bacula warto zaznajomić się z komendą stat, która - jak poniżej przedstawię - ma wiele wspólnego z wartością LStat.

Przy pomocy UNIX'owej komendy stat można uzyskać wiele informacji na temat  żądanego pliku. Są to m.in. informacje o czasach pliku (ATIME, MTIME, CTIME), właścicielu pliku (wraz z UID), grupie systemowej pliku (wraz GID), rozmiarze czy też o uprawnieniach. Przykładowe wywołanie komendy stat może mieć postać:

$ stat przepis.txt 
 File: `przepis.txt'
 Size: 1009   	Blocks: 8     IO Block: 4096  zwykły plik
Device: 801h/2049d	Inode: 565633   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/  gani)  Gid: ( 1000/  gani)
Access: 2011-03-13 00:28:28.000000000 +0100
Modify: 2011-03-13 00:28:28.000000000 +0100
Change: 2011-03-13 00:28:28.000000000 +0100

Część danych, które można otrzymać poprzez komendę stat, zapisywana jest przez Bacula do bazy danych. Przez umieszczeniem ich w bazie danych, informacje te są kodowane.

Jak odczytać zakodowane dane LStat

Hash LStat dla żądanego pliku można pobrać np. przy pomocy poniższego zapytania:

SELECT Path.path AS Path, Filename.name AS Filename, File.LStat AS LStat FROM Path, Filename, File WHERE Path.pathid=File.pathid AND Filename.filenameid=File.filenameid AND Filename.name='NAZWA_PLIKU'

Dla mojego pliku bacula.sql wywołanie będzie miało postać:

Zapytanie SQL o lokalizację pliku, nazwę pliku i wartość LStat

Przyglądając się bliżej otrzymanym ciągom znaków LStat można zauważyć, że każdy z nich składa się z szesnastu wartości oddzielonych spacjami.

gB B5+D IGg B A y A GX2z BAA zI BLYI0y BLYI0y BLYI0y A A C

Hash ten zakodowany jest przy użyciu kodowania bazującego na base64. Można powiedzieć, że jest to nieco niestandardowa wersja kodowania base64. Jej algorytm można znaleźć w źródłach Bacula, a dokładniej w pliku:

/{lokalizacja_ze_źródłami_bacula}/src/lib/base64.c

Na podstawie tego algorytmu napisałem implementację dekodera wartości LStat Bacula w języku PHP. Dekoder ten dostępny jest w wersji online pod adresem:

http://www.bacula.pl/bacula-lstat-decoder/

Podstawowa wersja funkcji PHP do rozkodowania wartości LStat wygląda następująco:

function decode_bacula_lstat($lstat) {
	$base64 = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
	$lstat = trim($lstat);
	$lstat_fields = explode(' ', $lstat);

	if(count($lstat_fields) !== 16) {
		die('Błąd! Niepoprawna ilość pól wartości LStat. Proszę upewnić się, że podany ciąg znaków jest poprawną wartością LStat');
	}

	list($dev, $inode, $mode, $nlink, $uid, $gid, $rdev, $size, $blocksize, $blocks, $atime, $mtime, $ctime, $linkfi, $flags, $data) = $lstat_fields;
	$encoded_values = array('dev' => $dev, 'inode' => $inode, 'mode' => $mode, 'nlink' => $nlink, 'uid' => $uid, 'gid' => $gid, 'rdev' => $rdev, 'size' => $size, 'blocksize' => $blocksize, 'blocks' => $blocks, 'atime' => $atime, 'mtime' => $mtime, 'ctime' => $ctime, 'linkfi' => $linkfi, 'flags' => $flags, 'data' => $data);

	$ret = array();
	foreach($encoded_values as $key => $val) {
		$result = 0;
		$is_minus = false;
		$start = 0;

		if(substr($val, 0, 1) === '-') {
			$is_minus = true;
			$start++;
		}

		for($i = $start; $i < strlen($val); $i++) {
			$result = bcmul($result, bcpow(2,6));
			$result += strpos($base64, substr($val, $i , 1));
		}
		$ret[$key] = ($is_minus === true) ? -$result : $result;
	}
	return $ret;
}

a jej użycie może mieć postać:

$lstat = 'gB B5+D IGg B A y A GX2z BAA zI BLYI0y BLYI0y BLYI0y A A C';
$decoded_lstat = decode_bacula_lstat($lstat);
print_r($decoded_lstat);

Znaczenie pól wartości LStat

Jak już wspomniałem, każda wartość rekordu LStat składa się z szesnastu pól oddzielonych znakiem spacji. Są to kolejno:

 • Device - numer urządzenia w systemie dziesiętnym. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%d' /mnt/sda5/plik.txt
 • Inode - numer węzła (inode). Odpowiada temu komenda:
stat --format='%i' /mnt/sda5/plik.txt
 • Mode - typ i uprawnienia pliku. Do odczytania tych wartości z pola mode można posłużyć się dowolną funkcją konwertującą wartość w systemie dziesiętnym na wartość w systemie ósemkowym. Dla PHP może to być np. (dla wartości 33184):
decoct(33184); # co daje wynik 100640 czyli -rw-r----
 • Nlink - ilość twardych dowiązań. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%h' /mnt/sda5/plik.txt
 • UID - identyfikator użytkownika, który jest właścicielem pliku. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%u' /mnt/sda5/plik.txt
 • GID - identyfikator grupy, która jest właścicielem pliku. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%g' /mnt/sda5/plik.txt
 • Rdev - jeśli zapisanym plikiem jest plik specjalny urządzenia (np. przy backupie całej partycji poprzez specjalny plik urządzenia /dev/sda5) to wartość ta reprezentuje numery major i minor urządzenia. Do "rozpakowania" tej wartości można posłużyć się np. językiem Python w następujący sposób (dla wartości 2049):
import os
os.major(2049) # zwróci 8
os.minor(2049) # zwróci 1
 • Size - całkowity rozmiar w bajtach. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%s' /mnt/sda5/plik.txt
 • Blocksize - rozmiar bloku wejścia/wyjścia. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%o' /mnt/sda5/plik.txt
 • Blocks - liczba zaalokowanych bloków. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%b' /mnt/sda5/plik.txt
 • Atime - czas ostatniego dostępu podany jako UNIX'owy znacznik czasu. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%X' /mnt/sda5/plik.txt
 • Mtime - czas ostatniej modyfikacji pliku podany jako UNIX'owy znacznik czasu. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%Y' /mnt/sda5/plik.txt
 • Ctime - czas ostatniej zmiany pliku (np. zmiana atrybutów) podany jako UNIX'owy znacznik czasu. Odpowiada temu komenda:
stat --format='%Z' /mnt/sda5/plik.txt
 • LinkFI - dodatkowa wartość wprowadzona przez twórców Bacula. Oznacza indeks pliku z danymi jeśli plikiem jest dowiązanie twarde. Indeks ten odnosi się do pliku, na który wskazuje dowiązanie twarde.
 • Flags - flagi z systemu FreeBSD (taki opis widnieje w źródłach Bacula. Niestety nie wiem dokładnie o jakie flagi chodzi).
 • Data - identyfikator strumienia danych (również nie wiem nic więcej na ten temat).

Podsumowanie

Rozkodowane wartości pola LStat dostarczają wiele informacji na temat zapisanych przez Bacula plików. Mogą one przydać się np. podczas diagnozowania jakichś problemów z plikami lub do własnego oskryptowania operacji wykonywanych przez Bacula.

Wątek z grupy dyskusyjnej bacula-users, który zainspirował mnie do rozpoznania wartości LStat i jej kodowania można znaleźć tutaj. Można tam znaleźć również implementację dekodera pola LStat w języku SQL.


Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka Zezwól na wszystkie (więcej informacji)